logo
E-ticaret   07.01.2013   16041

E-Ticaret İçin Etkin Tedarik ve Doğru XML Hazırlama Rehberi

Bu Yazıyı Paylaş:

Bu yazı, ürünlerini internet sitelerinde sattırmak isteyen tedarikçi firmalara bir rehber olması için hazırlandı. Biraz vakit ayırıp okur ve üzerinde düşünürseniz, artık milyarlarca dolarlık büyüklüğe ulaşmış bu piyasada etkin şekilde yer alabilir ve ürünlerinizi saygın internet sitelerinde sattırabilirsiniz.

Aslında bu yazım bir devam yazısı olmalıydı. Çünkü öncelikle XML nedir ve XML sizin işinizi nasıl kolaylaştırıyor bunu öğrenmelisiniz. O yazıyı sonra yazacağım, çünkü hali hazırda XML kullanan ancak hazırladığı XML hemen hiç kimsenin işine yaramayan firmaları görünce bu yazıya öncelik verme gereği duydum.

Doğru Bir XML Nasıl Hazırlanır ve Neleri İçermelidir?


E-ticaret sitelerinin ihtiyacı olan ürün bilgileri ve bu bilgilere ait güncellemeler XML ile hızlı ve sağlıklı bir şekilde verilir. XML, sizin ürün, stok ve fiyat bilgilerinizin o sitelere sorunsuzca eklenmesine ve değişikliklerin de güncellenmesine yarar. Doğru bir ürün XML'inde şu bilgiler yer almalıdır.

Stok Kodu veya Tedarikçi Kodu
Ürün Adı
Marka
Model
Kategori
Alt Kategori
Resim(ler)
Fiyat(lar)
Para Birimi
KDV Oranı
Ürün Açıklaması
Kargo Parametresi
Stok Durumu
Anahtar Kelimeler

Bunlara ek olarak ürünün karakteristiğine bağlı olarak çeşitli ekler yapılabilir.
Örneğin tekstil ürünleri için Beden ve Renk alanları eklenebilir.
Bazı ürünler için Cinsiyet ve Yaş Aralığı gibi tanımlar eklenebilir.
Kitaplar için Yazar ve Sayfa Sayısı gibi bilgiler zorunlu olarak eklenebilir.

XML hazırlarken, nelerin yer alması önemli olduğu kadar nasıl yer alması gerektiği de önemlidir. Ürünler için XML hazırlarken aşağıdaki hususlara mutlaka dikkat edilmelidir.

Anahtar Değer Olarak Benzersiz Birer Stok Kodu Tanımlayın


Ürün kodu, XML eşleştirmelerinde kullanılacak anahtar değerdir. Bunun firmanıza özel ve benzersiz olması gerekir. Bu kod, o ürün tükense ve bir daha gelmeyecek olsa dahi bir başka ürüne verilmemelidir.

Ürün kodu verirken yapılan en büyük yanlış, birkaç sayıdan veya harften oluşan basit tanımlamalar yapılmasıdır. Örneğin ürün kodu 100 veya ürün kodu 1005 veya ürün kodu ABC gibi.

Anahtar değer nedir?
Anahtar değer, o ürünle ilgili her tür güncelleştirme işleminde, sistemin o ürünü başka bir ürünle karıştırmadan, doğru ürünle eşleştirerek bulmasını sağlayan özel değerdir.

Öncelikle XML de anahtar değer kabul edilecek olan Tedarikçi Kodu veya Stok Kodu tanımının ne olduğu ve ne işe yaradığı kafalara net bir şekilde yerleşmelidir.

Yüzlerce ürün içeren bir ürün listeniz var ve bu ürünleriniz internet sitelerinde satılıyor. Siz günün birinde fiyat değiştiriyorsunuz. O site de fiyat güncellemesi yapacak. İnterneti ve bilgisayarı unutun. Bunu nasıl yaparsınız? Bir tarafta sizin yeni listeniz var, diğer tarafta da sitedeki ürünler var değil mi. Fiyatı değiştirebilmeniz için, yeni fiyat listesindeki ürünlerle sitedeki ürünleri bir şekilde eşleştirerek fiyatını ona göre değiştirirsiniz.

Örnek olarak, Universal Ltd. adlı bir firmaya ait ürünler var. Bunların içinde Klasik Gitar Universal 1005 adında bir ürün var. Şimdi bu ürünü sitenin listesinden de bulup fiyatını değiştireceğiz. Listeyi tarıyoruz, ürün adından buluyoruz ve değiştiriyoruz. Ancak, diyelim ki sitede o ürünün adı şu şekilde girildi.
Fiyat listesinde ki ad: Klasik Gitar Universal 1005
Sitedeki ad: Gitar Klasik Universal 1005
veya Universal 1005 Klasik Gitar.

Ürün adı sitede farklı, tedarikçide farklı. O zaman ne olacak?
Eğer bilgisayar olmasa siz insan gözüyle listeleri tarayıp o ürünü bulup, farklı yazılmış olsa da eşleştirip fiyatını güncelleyebilirsiniz. Ancak bu çok zaman alır. Doğru olan bunu bilgisayara yaptırmaktır. Fakat bilgisayarınız bu şekilde farklı yazımlar olunca eşleştirme yapamayacaktır. Demek ki ürün adı eşleştirme için uygun değil.

Öyle bir anahtar değer olmalı ki aynı ürünleri o değerle eşleştirebilelim. Bu da benzersiz harf ve sayılardan oluşmalıdır. Bir sitede yüz binlerce ürün bile olsa kolay kolay başka bir ürünle karışmadan hem tedarikçide hem de sitede aynı ürünü ifade etmelidir.

Şimdi biz bu ürüne 1005 diye bir kod verelim. 1005 diye başka bir ürün kodu sizin ürünlerinizde olmayabilir, yani tedarikçi olarak sizin firmanız içinde benzersiz olabilir. Ancak siz burada sadece kendinizi değil, tedarik yaptığınız siteleri düşünmelisiniz. Bir sitede on binlerce hatta yüz binlerce ürün satılıyor. 1005 diye bir kod daha önce o sitede yer almış olabilir mi? Pekala olabilir. O halde 1005 gibi basit bir kod tanımlamamalısınız. Ne olabilir? Şuna ne dersiniz. unvrs.1005

İşte böyle unvrs.1005 diye bir ürün kodunun mükerrer olma ihtimali nedir? Çok daha düşük ve hatta neredeyse sıfır ihtimaldir.

Gelen XML de ve sitemizde unvrs.1005 aynı ürünü ifade ediyor. İsterse onlarda bu ürün Klasik Gitar Universal 1005 bizde ise Universal 1005 Klasik Gitar adıyla yer alsın, ürün adının farklı yazımının bir önemi kaldı mı? Kalmadı. Biz sisteme diyeceğiz ki unvrs.1005 kodlu ürünü bul ve var olan fiyatı XML deki veri ile güncelle. unvrs.1005 kodlu başka bir ürün olmadığından, doğru ürünü bulup güncelleyecek. Eğer bu kod 1005 olarak kalsaydı ve sitede de başka 1005 kodlu ürünler olsaydı o zaman hepsinin fiyatını bu yeni gelen veri ile güncellerdi ve alakasız ürünlerin de fiyatı hatalı olarak değişirdi.

E-ticaret sitelerine ürün tedarik etmek isteyen firmalara ilk önerim, her ürünlerine sadece kendileri için değil, siteler için de benzersiz olacak şekilde birer stok kodu tanımlamaları ve bu kodu asla bir başka ürüne de vermemeleri olacaktır.

Ürün Adı Ne Şekilde Olmalı?


Ürün kodumuzu yukarıdaki şekilde verdik. Şimdi ürün adını vermeliyiz. E-Ticaret sitelerine ürün listesi hazırlarken akılda tutulması gereken bir husus şudur. Acaba o ürün, arama motorlarında en çok ne şekilde aranır?

Örnek:
Klasik Gitar Universal 1005 demek mi daha iyi yoksa Universal 1005 Klasik Gitar mı?

Acaba insanlar daha çok Klasik Gitar kelimesini mi ararlar yoksa Universal 1005 kelimesini mi? Arama ihtimali yüksek kelime öbekleri ürün adında başta kullanılmalıdır.

Eğer ürününüz Canon 60D DSLR Fotoğraf Makinesi ise belki de Canon 60D yi başta kullanmak daha iyidir. Her ne kadar Fotoğraf Makinesi veya DSLR Fotoğraf Makinesi kelimeleri daha çok aransa da, gelen on binlerce sonuç arasında sizin ürününüz çok sonraki sayfalarda çıkabilir. Ancak ürün adını Canon 60D ile başlatırsanız, Canon 60D şeklindeki aramalarda daha üstlerde yer alma şansınız artar.

Hem Canon 60D DSLR Fotoğraf Makinesi, hem de DSLR Fotoğraf Makinesi, Canon 60D her ikisi de kullanılabilir. Tercih size kalmış. Ancak böyle Canon gibi marka bilinirliği yüksek bir ürün değilse, o zaman tercihiniz ürünün marka ve model ile başlaması değil, genel ifade ile başlaması olmalıdır.

Başka örnek; Piyasaya, şu ana kadar bilinmeyen yeni bir marka koşu bandı getirdiniz. Adı da Atlanta ES 205 Koşu Bandı olsun. Bu durumda ürün adını Koşu Bandı Atlanta ES 205 şeklinde vermeniz daha iyi olacaktır.

Ürün adlarında dikkat edilecek diğer hususlar şöyledir.
Kelimeleri tamamen büyük veya tamamen küçük harf ile yazmayın. Kelimelerin sadece ilk harfleri büyük olsun.
Ürün adlarında + veya veya / gibi işaretleri kullanmamaya çalışın. Mecbur olmadıkça kullanmayın.

Marka


Ürünün markasını belirtin. Yabancı markalarda Türkçe karakter kullanımına dikkat edin. Örneğin Barbie doğru yazımdır ancak Barbıe veya BARBİE yanlış yazımdır.

Marka yazarken de, tüm ürün datanızda da göz ardı etmemeniz gereken bir husus tutarlılıktır. Marka adlarında tercihimiz sadece ilk harflerin büyük harf olmasıdır. Bir üründe markayı Canon diye yazıp diğer üründe CANON veya NIKON diye yazmayın.

Model


Ürünün modelini yazın. Yazarken yukarıdaki Marka bahsindeki hususları burada da dikkate alın.

Ana Kategori


Ürünlerin genel kabul görmüş ana kategorisini belirtin. Siz hem spor malzemeleri hem de sağlık ürünleri satıyor olabilirsiniz. O zaman spor ürünleriniz için bu kategoriyi Spor, sağlık ürünleriniz için de Sağlık olarak belirtmenizde fayda var.

Alt Kategori


Yine çok dikkat edilmesi gereken bölümlerden biri. Pek çok firmada en çok hata bu bölümde oluyor. Aynı ürünler gelişigüzel farklı alt kategoriler tanımlanarak konuyor. Bunu engellemek için, ürün giren personellerinizin alt kategorileri elle yazması değil, açılır menüden seçmesi iyi olacaktır. Sizin de, açılır menüdeki bu alt kategorileri ihtiyaca uygun yeterlilikte ve doğru vermeniz gerekiyor. Eğer bu alt kategoriler yeterli olmazsa, personeliniz o ürünü doğru alt kategoriye değil kendince en uygun bulduğu kategoriye atacaktır.

Aynı ürünler için farklı isimlerle mükerrer (tekrar eden) kategoriler açmayın.
Örnek:
Çocuk Enstrumanları
Çocuk Müzik Aletleri

Çocuk enstrumanı ne? Çocuk müzik aleti ne? Üstelik bir bakıyorsunuz aynı ürünlerin biri Çocuk Enstrumanlarına diğeri Çocuk Müzik Aletlerine girilmiş. Demek ki belki aynı kişi belki farklı bir operatör, aslında aynı olması gereken ürünler için farklı iki alt kategori tanımı yapmış. Bunu engelleyin ve açılır menüden seçtirin. Herkes kendi kafasına göre tanımlama yapamasın.

Japonların bir sözü vardır. Her şeye bir yer ve her şey yerli yerinde derler. Eğer her şeyin bir yeri olursa o zaman neyi nerede arayacağınızı bilirsiniz. Eğer siz yeterli alt kategori tanımlamazsanız genellikle şununla karşılaşırsınız. Bu ürüne uygun kategori bulamadım ben de şuna koydum.

Aslında kategori ve alt kategorilerde bir standartlaşma olsa, hem internetten alışveriş yapacak müşteriler hangi ürünleri hangi alt kategorilerde arayacaklarını bilir ve istedikleri ürüne daha çabuk ulaşır hem de site yöneticileri ve ayrıca tedarikçiler, hangi kategori ve alt kategorileri açıp ne tip ürünleri ne tip alt kategorilere koyacaklarını bilirler. Bununla ilgili benim bir çalışmam var. Sizlerin de eklemeleriyle her ihtiyaca uygun bir kategori - alt kategori ağacı oluşturalım. Ne dersiniz? O sayfanın linkini yakında buraya ekleyeceğim.

Ürün Resimleri


E-ticarette müşteriler ürünlerin kendisini görmeden ve dokunmadan alıyorlar. İnternetten satışın en önemli enstrumanı ürün görselleridir. Yüksek kaliteli ürün görselleri hem sitenin kalitesini hem de satışları artırır.

İnternet sitelerinde her ürün için mümkünse en az iki adet, farklı açılardan ürünü gösteren yüksek kaliteli resim gerekir. Bunları 600x600 lük kare arka planlar içinde çalışabilirsiniz. Bu şu demektir. Resminiz 600x600 lük bir kareyi kenar boşlukları olmayacak şekilde doldurmuş ve ortalamış olmalıdır. Bazı siteler 400x400, 500x500 kullanıyor olabilirler. Eh, onlar da küçültsünler. Ancak zoom yapmak isteyenler ne olacak? Onlar için 600x600 çalışmakta fayda var.

Öncelikle ürünlerin yüksek rezülasyonda resimleri çekilmeli veya temin edilmeli. Eğer bir oda içindeki mobilyalar gibi, mekanın da önemli olduğu ürünlerin resimler değilse, ürün resmi zeminden ayrıştırılmalı yani decupe yapılmalı, ürünün aslına uygun olarak renkler ayarlanmalıdır. Ürün resminin etrafında fazladan boşluklar varsa bunlar crop dediğimiz işlemle atılmalıdır. Elde edilen bu resim, kalite değeri (resulation) çok düşürülmeden 600x600 lük bir karenin içine sığacak şekilde küçültülmeli ve bu karenin içinde ortalanarak web için kaydedilmelidir.

Küçük resimler büyütülmemelidir. Küçük resimler (eğer vektör formatında değilse ki çoğu değildir) büyütüldüğünde resim kaliteleri bozulur ve pikselleşir. Büyük resmi küçültebilirsiniz ancak küçük resmi büyütmeye çalışmayın, resmi bozarsınız.

XML'de, bu resimlerin yolu belirtilmiş olmalıdır.

http://www.siteadi.com/resim_klasoru/resimadi.jpg

Bazı firmalar, resim2, resim3, resim4 olarak ürünün farklı resimlerini kulanıyorlar. Gerçekten bu resimler varsa neden olmasın? Tabi ki yararlı olur. Ancak sıklıkla şuna rastlıyoruz. Aslında ürünün resim2, resim3, resim4 leri yok ama XML'de sanki varmış gibi şu şekilde geliyor.

http://www.siteadi.com/resim_klasörü

Resim nerde?
Resim yok.
O halde bu alanlar boş olmalıdır. XML admininize söyleyin, eğer resim girişi yapılmamışsa o kısımları XML de çıkmayacak şekilde düzenlesin.

Küçük resimleri hazırlamanıza gerek var mı? Bence yok. Çünkü her sitenin küçük resim gösterme ölçüsü birbirinden farklı. Siteler büyük resimleri alıp küçültebilirler. Sizin küçük resim hazırlamanıza gerek yoktur.

Resimlerle ilgili son olarak şunu söyleyebiliriz. Ürün resimlerinizin üzerine, resimlerin çalınmasını önlemek gayesiyle opasitesi düşürülmüş logo, amblem vb koymayınız. Hele ki bu sitenizin adını içeriyorsa hiç yapmayın. Diğer siteler sizin reklamınızı yapmak zorunda mı?

Fiyatlar, Para Birimi ve KDV Oranı


XML'inizde anlaşılır bir şekilde, sizden mal alan sitelerin alış fiyatları ve tavsiye edilen internet satış fiyatları bulunmalıdır. Bu fiyatlara KDV dahil mi hariç mi belirtilmelidir. Ayrı bir sütunda para birimi ve kdv oranı belirtilmelidir. Para biriminde standart olarak TL, USD ve EUR ifadelerini kullanabilirsiniz. KDV için 8 veya 18 kullanabileceğiniz gibi 1.18 veya 1.08 şeklinde de kullanabilirsiniz.

Desi veya Gram Cinsinden Kargo Parametresi


Ürünlerin üzerine eklenecek kargo bedellerinin doğru bir şekilde hesaplanabilmesi için kargo diye bir alan açılıp kargo parametleri yazılmalıdır.

Kargolar ağırlık veya desiye göre hizmetlerini ücretlendirirler. Desi hesaplaması, ürünün hacmine göredir.
En x Boy x Yükseklik / 3000 şeklindedir. Üç boyutun çarpımı sonucunun 3000 e bölünmesiyle hesaplanır.

Buna göre Eni 40 cm, boyu 60 cm ve kalınlığı 10 cm olan bir kolinin kargo parametresi
40x60x10=24.000
24000/3000=8
Bu kargo 8 desidir.

Kimi ürünler desi kimi ürünler ağırlığa göre fiyatlandırılır. Burada kargoların esas aldığı değer şudur. Hangisi yüksekse ondan fiyatlanır. Örneğin 5 kg lık spor ağırlık plakasının kapladığı hacim belki de 2 desidir ancak ağırlığı 5 kg. dir. O zaman bu 5 değerine göre ücretlendirilir. Bazı ürünler ise hafif ancak hacimlidir. Örneğin Kutulu bir Gitar ağırlık olarak sadece 5 kg olmasına rağmen desi olarak 15 desi gelebilir. Bu durumda 15 değeri kargo ücreti için esas alınır.

Siz tedarikçi olarak XML hazırlarken kargo değerine ne yazacaksınız?

Öncelikle ürünün ağırlığa göre mi desiye göre mi hesaplanacağını düşünmelisiniz. Sonra bunu XML e yazarken binlik değerine göre yazmalısınız. Bu şu demektir.

Siz bir yayınevi olun. Kitaplarınız için eğer binlik değer kullanmazsanız şu olur. Bir kitap diyelim ki 300 gr dır. Ancak siz kargo değeri olarak 1 - 2 - 3 - 5 - 10 gibi değerler verdiniz. O zaman en küçük değer 1 olacaktır. Yani incecik bir kitap için dahi 1 yazmak durumundasınız. Peki bir müşteri o incecik kitaplardan 10 tane alırsa ne olacak? Bu durumda kargo hesaplama değeri 10 kg veya 10 desi mi olacak? Hayır. Peki o zaman ne yapılmalı? Yapılması gereken, ağırlık değerini gram cinsinden yazmaktır. Örnek 5 kiloluk bir ürün için 5000 yazılmalıdır. Eğer böyle yapılırsa 200 gramlık bir ürününüze de tutup 1 kg gibi kargo değeri atamamış olursunuz. Desi yani hacme göre fiyatlanacak ürünlerde de bunu yapmalısınız. Deminki örneğimizdeki Gitar 8 desi gelmişti. O halde kargo parametresine 8000 yazacağız. Bu sistem size 1 kg veya 1 desi altındaki pek çok ürününüz için de sağlıklı bir şekilde kargo parametresi tanımlama olanağı verir.

Kargo değerlemenizin bu şekilde binlik değerlere göre yapıldığını internet bayilerinize bildirmeniz faydalı olacaktır. Ola ki onlar da bunu görüp 'Yahu bu ürün nasıl 8000 desi gelir' diye düşünmesinler.

Ürün Açıklamaları


Ürün detay sayfalarında yer alacak olan ürün açıklamaları adından da anlaşılacağı gibi ürünle ilgili her detayı vermelidir. İnternetten alışveriş yapacak olan müşteri ürünü görmediği için, ürünle ilgili ne kadar bilgi varsa burada yer almalıdır. Tekstil ürünü satan bir tedarikçinin ürünün ne kumaşı hakkında ne de beden çizelgesi hakkında bilgi vermediğini düşünün. O ürünün internette satması mümkün mü? Artık bu devirde bunlar olacak şey değil.

Yabancı web sitelerinde ürünlerle ilgili ne kadar çok detaylı bilgi varken bizim tedarikçiler buna kafa yormuyor ve emek harcamıyor. İki satır bilgiyle geçiştiriyor. Halbuki ürün açıklamaları hem ürünle ilgili teknik ve kullanım özelliklerini içermeli hem de abartıya kaçmadan o ürüne neden ihtiyaç olduğunu anlatmalıdır.

Örneğin oyuncak yarış seti satıyorsanız sadece şöyle yazmayın: 'Pist uzunluğu 30 mt. Araç sayısı:2 Kumanda sayısı:2' gibi.

Çocuklar bu yarış setiyle birbirinden heyecanlı mücadelelerle çok keyifli vakit geçirecekler.
Bunu vurgulayın. Ne satıyorsunuz?
Sattığınız 3 metrelik bir pist ile iki tane kumandalı araba değildir. Sattığınız şey, çocuklar için heyecan verecek bir yarış ve keyifli zaman geçirecekleri bir oyuncaktır. Ne sattığınıza dikkat edin. Sattığınız şey Şampuan değildir, güzel - parlak ve bakımlı görünen saç satarsınız. Sattığınız şey büyük ekranlı bir monitör değildir, sattığınız şey büyük ekranda film ve video izleme keyfi, büyük ekranda oyun oynama keyfidir, sattığınız şey büyük ekranda rahatça grafik tasarım yapabilme olanağıdır. Ürün açıklamalarında bunları es geçip sadece ürün özelliklerini sıralamayın.

Anahtar Kelimeler


O ürünle ilgili olan ve aramalarda o ürüne götürebilecek anahtar kelimeler tanımlanması SEO yani Arama Motoru Optimizasyonu açısından önemlidir. 10-15 kelimeyi aşmayacak şekilde o ürünle alakalı kelimeleri küçük harfle ve aralarında virgül olacak şekilde yazın.

Anahtar kelimeleri abartmayın ve ürününüzle ilgili olmayan kelimeleri çok aranıyor diye buraya dahil etmeyin.

Bir spor firması, o günlerde çok aranıyor diye Ab Rocket kelimesini bütün ürünlerine tanımlamış. Ab Rocket ile alakalı olsun olmasın her spor aletinde bu kelime var. Neden böyle yaptın diye sordum. Ab Rocket bir spor aleti, Ab Rocket arayan adam demek ki sporla da ilgili, o zaman Ab Rocket tüm ürünlerimde olsun dedim diye cevap verdi. Ona göre böyle yaparsa, Ab Rocket aramalarında onun tüm diğer spor ürünleri de listelenecek ve sporla ilgili hedef kitleyi yakalamış olacak. Böyle bir şey olmadığı gibi, spam anahtar kelimeler sizi aramalarda daha da gerilere götürür.

Stok Durumu


Stok durumu bölümü, o ürünün stoklarınızda olup olmadığını ifade eder. Var- Yok şeklinde yazmak yeterlidir. Sayısal ifade ile, stokta olanlar için 1, stokta olmayanlar için de 0 kullanarak da yapılabilir. Bu bölümde stok adetlerinizi vermek zorunda değilsiniz. Çünkü stok adetlerini vermek, benzer ürünlerde sizin rakibiniz olan firmalara o maldan elinizde ne kadar kaldığı bilgisinin de sızmasına sebep olur. Ancak stok adetlerinin XML de yer almasının bir de olumlu yanı vardır. Stok adetlerinizi bayileriniz bilirse, elinizde azalan ancak satış hacmi yüksek ürünlerin azaldığını görüp, tükenmeden bunları hemen stoklarına almak için sipariş verebilirler. Tercih size kalmış.

Eğer stok adetlerinizi de bildirmek isterseniz bunu ayrı bir sütunda bildirmenizde fayda var. Yani stok durumu yine var-yok veya 1-0 şeklinde olsun, ayrı bir alanda ise stok_adet diye bildirin. Çünkü eğer bir tek alanınız olur ve sadece stok adetlerinizi verirseniz, o zaman internet siteleri stok adeti şunun altında ise ürünü satışa kapat diye ek kodlamalara ihtiyaç duyacaklardır.

Son olarak XML'de Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler


Yapın: XML'inizin karakter kodlaması UTF-8 olsun. Pek çok firma ISO-8859 kullanıyor. Karakter hataları oluşup bir de bunları temizlememek için UTF-8 olmasını tercih edin.

Yapmayın: Bir ürün tükendi ve artık hiç gelmeyecek. Bazı firmalar bu durumda, o ürünü XML'lerinden siliyorlar veya başka bir örnek: Bir markanız var ki, artık o marka ürünleri internet sitelerine vermek istemiyorsunuz. Bu markalı ürünleri XML'inizden kaldırıyorsunuz. Peki neye yol açıyorsunuz? Siz böyle yapınca artık o sitelerden o markalı ürünler kalkmış mı oluyor? Hayır.

Daha dün X markalı ürünler sizin XML'inizde vardı ve tedarik yaptığınız sitelerde de satışa açıktı. Siz bugün bu ürünleri XML'inizden kaldırdınız. XML'de hiç yer almadığı için o ürünler sitelerde güncellenmedi. Halen satışa açıklar. Öyleyse bunun yolu şöyle olmalıdır. Öncelikle artık XML'de olmasını istemediğiniz ürünleri satışa kapattıracaksınız. Yani öncelikle Stok durumlarını YOK haline veya sayısal kullanıyorsanız 0 (sıfır) yapacaksınız. Birkaç gün bu şekilde yayında tutacaksınız ki XML ile günlük olarak veya birkaç günde bir güncelleme yapan sitelerde önce bu ürünler satışa kapansın. Bu gerçekleştikten sonra artık XML'inizden kaldırabilirsiniz. Siz yine de prensip edinin ve XML'inizden kaldırdığınız ürünleri o sitelere haber verin.

Yapın: XML'inizdeki Yapısal Değişiklikleri Sitelere Haber Verin

Bunlardan en önemlisi, anahtar değer olan tedarikçi kodu, stok kodu gibi değerlerde yapısal bir değişiklik olduğunda haber vermektir. Stok durumu eskiden Var-Yok şeklindeydi ama sonra karar verdiniz ve 1-0 kullanmaya başladınız, bu durumda yine sitelere haber vermelisiniz. Ürün resim yolu veya klasör adı değişti, kategori adlarınız değişti, fiyatlarınızda para birimi cinsi değişti, o halde bunu hemen sitelere haber vermelisiniz.

Haber vermeye ne gerek var? Değiştiğini görmüyorlar mı? diye düşünebilirsiniz. Evet görmüyorlar. Hemen her site, sizin XML yapınızı kendi veri tabanına uydurmak için ara bir entegrasyon kullanır. Örneğin siz stok durumlarınızı Var-Yok diye tanımlarsınız ama benim sitemde 1-0 formatı kullanılıyor olabilir. Sizde Koşu Bantları diye bir alt kategori adı vardır ancak benim sitemde bu 855 alt kategori numarasıyla ifade edilmektedir. Sizin mal verdiğiniz site, sizin XML'den gelen bu verileri kendi sitesindeki alanlara göre çevirecek bir entegrasyon sayfası kodlar ve veriler kendi sitesine uygun hale getirilir sonra güncelleme ve ekleme yapılır. Fakat siz XML'inizde yapısal bir değişiklik yapıp bunu bildirmezseniz o entegrasyon sayfası da doğru çalışmayacaktır.

XML son derece yararlıdır. Sizin ürün datanızla, bu ürünleri satacak olan internet siteleri arasındaki güçlü bağdır, köprüdür. Ancak bunu planlarken yukarıdaki bilgilerin ışığında hazırlamanız bu iki data arasındaki veri alışverişinin sağlıklı ve sorunsuz olmasını sağlayacaktır.

Herkese bol satışlar dilerim.

Bunları Okudunuz mu?
Haziran 2022’de Piyasalarda Neler Yaşandı? Küresel Piyasalarda Çöküş

Haziran 2022’de Piyasalarda Neler Yaşandı? Küresel Piyasalarda Çöküş

İş Dünyası   30.06.2022   821

Haziran 2022 kötü başladı kötü bitti. Haziran 2022'de Türk ve Dünya piyasalarında neler oldu? Önemli başlıklar nelerdi? İleride Haziran 2022'ye dönüp bakıldığında neler olduğunu tarihe not düşmek için kısaca ve önemli satır başlarıyla işte Haziran 2022'de bunlar oldu.

Excel Dosyasını XML Dosyasına Dönüştürmek

İş Dünyası   12.11.2012   90128

XML, işi E-ticaret veya yazılım olmayanların yabancı oldukları, fakat özellikle iş hayatında yaşamı kolaylaştıran bir olgu. Pek çok iş yerinde elektronik tablolar ve bunları yapmak için de Excel kullanılır. İşte bu yazımız, Excel kullanan herkesin, eğer bilirse kendisine artı değer katacak bir bilgiyi içeriyor.

Köprülü Kanyon Nasıl Bir Yer?

Köprülü Kanyon Nasıl Bir Yer?

Seyahat   16.11.2021   1582

Antalya Köprülü Kanyon, doğanın muhteşem güzelliklerini bizlere cömertçe sunduğu, kilometrelerce uzanan kanyon boyunca nerede durursanız durun tablo görünümünde manzaralar izleyebileceğiniz ve fotoğraflarını çekebileceğiniz şahane bir yer.

xml, ürün tedariği, tedarik, e-ticaret için tedarik, e ticaret sitelerine tedarik, internette tedarik, internet için tedarik, xml nasıl olmalı, xml nasıl hazırlanır, xml ile ürün tedariği, xml ürün kataloğu,

Yorumlarınız & Sohbet

Şenol Yıldız     08.01.2019
Güzel çalışma olmuş. Burada yazan çok şeyi biliyordum fakat doğruluğundan emin değildim. Sayenizde emin olduk. Elinize sağlık. Başarılarınızın devamını dilerim..
Ali GÜNER     06.01.2018
Merhaba, açıklama için teşekkürler. Güzel ve faydalı bir makale olmuş. Benim öğrenmek istediğim şu; bazı xml lerde CDATA kullanılıyor. Bunun ne işe yaradığını, ne gibi avantajları olduğunu, kullanmanın yararı var mı bilmek istiyorum.
Teşekkür
markareyonu     21.06.2017
Güzel açıklayıcı bilgilendirme olmuş,teşekkürler...
gülten uslu     07.08.2014
çok başarılı bir sunum olmuş teşekkürler
Tayfun     11.10.2013
Çok güzel sade ve açıklayıcı bir bilgilendirme yazı.Teşekkürler.

Yorum Yazabilirsiniz

Karakter  Kaldı

Yeniliklerden Haberdar Olabilirsiniz!

Gizlilik ve Çerezler
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Gizlilik ve Çerez politikalarımızı inceleyebilirsiniz.