logo
E-ticaret   24.06.2020   1807

E-ticaret Sitenizde Bulunması Gereken Sözleşme ve Bilgiler Nelerdir? E-ticaret Sitesinde Bulunması Zorunlu Sözleşmeler

Bu Yazıyı Paylaş:

Değerli okurlarım, küçük işletmelere ve girişimci arkadaşlara destek olmak amacıyla iş birliği - güç birliği kapsamında derlediğim bu yazımın sizlere faydalı olmasını umuyorum. Bu yazımda bir e-ticaret sitesi açtığınızda, sitenizde bulunması zorunlu sözleşmeleri ve bilgileri sunacağım.

Sitenizin alt kısmında (footer bölümü) şu sayfaları hazırlayıp link verebilirsiniz.

1. Kullanım Koşulları


"Bu internet sitesine girmeniz veya internet sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları kabul etmiş olduğunuz anlamına gelir" diyerek sitenizin kullanım koşullarını bu sayfada belirtebilirsiniz. Burada neleri belirtebilirsiniz?

a - Sitenizin içeriğinin, grafik tasarımının ve program kodlarının telif hakları kapsamında korunduğunu, bazı içerik ve resimlerin size ait, bazılarınınsa üçüncü taraflara ait olduğu ve bunların kullanımı ile ilgili bilgi ve yasakları burada belirtebilirsiniz.

b - Bu internet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan firmanızın sorumlu olmadığını / olmayacağını belirtebilirsiniz.

c - Site kullanımı sırasında işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmeyeceğinizin bildirilmesi bu sayfada yer alabilir.

d - Sitede yer alan her tür içerik, hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tuttuğunuz.

e - Firmanızın, bu sitedeki sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmeyeceğinizin bildirilmesi.

f - Sitenizden diğer başka sitelere bağlantılar ve referanslar verebileceği ancak bunların içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu olmayacağınız.

g - Sitenizin güvenlik sertifikası ve virüs koruma programlarıyla korunmakta olduğu ancak her kullanıcının kendi bilgisayar, tablet, akıllı telefonlar gibi sitenize erişmekte kullanacağı her tür cihazın güvenliğinden kendisinin sorumlu olduğu, orijinal ve güncel anti virüs ve internet güvenlik yazılımları kullanması gerektiği, sitenizden onların cihaz veya sistemlerine bulaşabilecek virüs, truva atı ve benzerlerinin verebileceği zararlardan sorumlu olmayacağız belirtilebilir.

Bunları firmanıza ve sitenize göre özelleştirebilir, kullanım koşullarına eklemeler yapabilirsiniz.

2. Üyelik Sözleşmesi


a - E-ticaret sitenizden sipariş verilebilmesi ve bu siparişin gönderilebilmesi için müşterinin ad-soyad, adres, telefon, e-posta adresi gibi bilgilerin alınıp kaydedilmesi gerektiği.

b - Sipariş verilen ürün bilgilerinin kaydedileceği. Sipariş verenin daha sonra bu siparişinin durumunu site üzerinden öğrenebilmesi ve girdiği bu bilgilerin sadece kendisine özgü olup başka kişilerin bilgi ve verileri ile karışmaması için e-posta ve şifre veya kullanıcı adı ve şifre kombinasyonuyla girilebilecek müşteri yönetim paneli için sadece kendisinin bileceği bir şifre ile korunacağı, bu kullanıcı adı ve şifrenin kendisi tarafından korunması gerektiği.

c - Siteye bu bilgilerin girilmesi ile oluşacak olan üyeliğin kendisine sağlayacağı avantajlar, üyelerinize sunduğunuz hizmetler ile üyenin site üzerinde neleri yapıp neleri yapamayacağı bu üyelik sözleşmesinde detaylı olarak açıklanabilir.

3. Mesafeli Satış Sözleşmesi


Her e-ticaret sitesinde bulunması zorunlu olan, bir mal veya hizmetin internet üzerinden satışının yapılabilmesi için alıcı ile satıcı arasında akdedilmesi gereken online satış sözleşmesidir. Bu sözleşme olmadan internet üzerinden alım - satım yapılamaz. Sadece internet satışları için değil alıcı ve satıcının birbiri ile karşılaşmadan yapacağı kapıdan satışlar gibi diğer mesafeli satışlarda da geçerli olan bir sözleşmedir.

Herhangi bir müşteri adı ve sözleşme ile ilişkilendirilmiş ürün olmadan sitenizin footer bölümüne sadece içeriğinin ihtivasını göstermek bakımından konabilir ancak aslen müşteri bilgileri ve sipariş edilen ürün bilgileri girildikten sonra oluşan bir sözleşmedir. Çünkü bu sözleşmede hem satıcı bilgilerinin, hem alıcı bilgilerinin, hem de ürün bilgilerinin bulunması gerekir. Bu da ancak bir sipariş girişimi ile birlikte mümkündür.

Mesafeli satış sözleşmeleri 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 48 inci ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmış olan 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğine uygun yapılır. Bu Yönetmeliğin amacı, mesafeli sözleşmelere ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. Sitenizin mesafeli sözleşmesini düzenlerken bu yönetmeliği inceleyip buna uygun şekilde gereken tüm bilgileri ihtiva etmesine dikkat etmelisiniz.

Kısaca özetlemek gerekirse bu sözleşmede satıcı ve alıcı tarafın ad soyad, ünvan, adres, iletişim bilgileri, sözleşme konusu ürünler ve bunların adet ve fiyat bilgileri, kargo bedeli, ödeme yöntemi gibi bilgiler yer alır.

Ön Bilgilendirme ve Cayma Hakkı, mesafeli sözleşmenizde yer alması gereken en önemli hususlardan ikisidir. Mesafeli satışlarda ön bilgilendirme yapılmadan böyle bir sözleşme kurulamaz. Cayma Hakkı kapsamında da tüketici on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür. (Kısaca iade kargo masrafı da satıcıya aittir.)

Hangi ürünlerin cayma hakkı kapsamına girmediği, sözleşmenin taraflara yüklediği haklar ve sorumluluklar da yönetmelikte belirlendiği üzere bu sözleşmede belirtilir.

4. Ön Bilgilendirme Formu


Mesafeli Satış Sözleşmesi akdedilmeden önce satıcı veya sağlayıcı tarafından tüketiciye verilmesi gereken bilgilerin bütünüdür. Bu bilgilerin neler olduğu ve ön bilgilendirme yöntemi, ön bilgilerin teyidi ve ön bilgilendirmeye ilişkin diğer yükümlülükler Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik'te belirtilmiştir.

Bu yönetmeliğin 5'inci maddesi – (1) "Tüketici, mesafeli sözleşmenin kurulmasından ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce, aşağıdaki hususların tamamını içerecek şekilde satıcı veya sağlayıcı tarafından bilgilendirilmek zorundadır" diyerek aşağıdaki bilgilerin tüketiciye verilmesini zorunlu tutmuştur.

a) Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri,

b) Satıcı veya sağlayıcının adı veya unvanı, varsa MERSİS numarası,

c) Tüketicinin satıcı veya sağlayıcı ile hızlı bir şekilde irtibat kurmasına imkan veren, satıcı veya sağlayıcının açık adresi, telefon numarası ve benzeri iletişim bilgileri ile varsa satıcı veya sağlayıcının adına ya da hesabına hareket edenin kimliği ve adresi,

ç) Satıcı veya sağlayıcının tüketicinin şikayetlerini iletmesi için (c) bendinde belirtilenden farklı iletişim bilgileri var ise, bunlara ilişkin bilgi,

d) Mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam fiyatı, niteliği itibariyle önceden hesaplanamıyorsa fiyatın hesaplanma usulü, varsa tüm nakliye, teslim ve benzeri ek masraflar ile bunların önceden hesaplanamaması halinde ek masrafların ödenebileceği bilgisi,

e) Sözleşmenin kurulması aşamasında uzaktan iletişim aracının kullanım bedelinin olağan ücret tarifesi üzerinden hesaplanamadığı durumlarda, tüketicilere yüklenen ilave maliyet,

f) Ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgiler ile varsa bunlara ilişkin taahhütler ve satıcı veya sağlayıcının şikayetlere ilişkin çözüm yöntemleri,

g) Cayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü ve satıcının iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgiler,

ğ) Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri,

h) 15 inci madde uyarınca cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda, tüketicinin cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını kaybedeceğine ilişkin bilgi,

ı) Satıcı veya sağlayıcının talebi üzerine, varsa tüketici tarafından ödenmesi veya sağlanması gereken depozitolar ya da diğer mali teminatlar ve bunlara ilişkin şartlar,

i) Varsa dijital içeriklerin işlevselliğini etkileyebilecek teknik koruma önlemleri,

j) Satıcı veya sağlayıcının bildiği ya da makul olarak bilmesinin beklendiği, dijital içeriğin hangi donanım ya da yazılımla birlikte çalışabileceğine ilişkin bilgi,

k) Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceklerine dair bilgi.

5. K.V.K.K. (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) Aydınlatma Metni ile Gizlilik Politikası


Her e-ticaret sitesi, müşterisinin siparişlerinin gönderimi için bazı kişisel bilgileri kaydetmek ve gizlilik ilkelerine bağlı olarak bu bilgileri saklamak zorundadır. Bir müşterinin ismini, adresini, iletişim bilgilerini bilmeden ona ürün gönderebilmek ve fatura tanzim edebilmek mümkün değildir. Peki kişisel bilgi olarak nitelendirilen ve kanunla korunan bu bilgiler ne şekilde toplanacak, kaydedilecek ve ne şekilde kullanılacak? Kimler bu bilgilere erişebilecek?

Kişisel verilerin başkalarıyla paylaşılması zorunlu olan durumlar var. Örneğin siparişi hazırlayacak olan veya faturayı kesecek olan personelinizin bu bilgilere erişebilmesi gerekli. Kargo firmanıza ürünün alıcıya teslimi için isim, adres, telefon gibi müşterinizin kişisel bilgilerini vermek zorundasınız. Sitenizin sunucusunun bulunduğu firma, size yazılım desteği sunan firma, sms veya e-posta hizmeti aldığınız firma gibi dışarıdan hizmet aldığınız bazı firmaların da bu bilgilere sınırlı ve sadece amaca yönelik olarak erişimi mümkün olacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektedir.

Kimlerin hangi sınırlarda bu verilere erişimi varsa bunların yazılması ve kişisel verilerin korunması ile gizlilik politikanızın tüketiciye anlatılması gereklidir. Yukarıda anlatıldığı şekilde üçüncü taraf bir hizmetin alınması nedeniyle bu kişisel verilerin kullanılması gerekiyorsa o firmalarla da bu verilerin gizliliğinin sağlanması konusunda Gizlilik Sözleşmesi yapılmalıdır.

Kişiler, kendilerine ait bu verilerin silinmesini de talep edebilirler. Bu durumda hangi sürede ve ne şekilde kayıtların silineceği de bildirilmelidir. Tüm bu hususlar sitenizde yer alacak ve link verilecek olan bir K.V.K.K. Aydınlatma Metni sayfası ile bildirilmelidir.

6. Çerez Politikası


Çerez deyince mutlaka ziyaretçilerinizin sitenizde veya sitenizden çıktıktan sonra internet üzerinde gerçekleştirdikleri eylemleri ve ziyaret ettikleri siteleri öğrenip buna göre ilgilerini ve tüketim alışkanlıklarını keşfetmeye çalışmanız anlaşılmamalıdır. Hatta siz kendiniz buna hiç ilgi duymayıp "ben kimseyi ne sitemde ne başka yerde takip etmiyorum ve ne yaptıklarıyla ilgilenmiyorum" bile diyebilirsiniz. Ama bu iş öyle değil.

E-ticaret sitenizde bir alışveriş sepeti var ve müşteriniz o sepete bir ürün atıyor. Ben de girip bir ürün atıyorum. Onun ürünü onun sepetine benim ürünüm ise benim sepetime gidiyor, birbirimizinkiyle karışmıyor. Bunu sunucu taraflı bir sepet oturumu ile yapıyoruz veya bir üye girişi ile yaptırıyoruz. İşte ister sunucu tarafında oluşsun ister ziyaretçinin bilgisayarında oluşsun cookie veya session dediğimiz çerezler mevcut olacaktır.

Bir müşteriniz sitenize üye girişi yaptığında, üyeliği çerçevesinde yapacağı tüm hareketler kendisi ile ilişkilendirileceği için, üyelik sayfasını kapattığında silinecek olsa dahi bu bilgiler geçici bir süre için oturumda kaydedilecektir.

Sitenizin belirli bir sürede kaç defa ziyaret edildiğini, hangi sayfalarının daha çok ziyaret edildiğini öğrenmek istiyorsunuz ve bunun için de Google Analytics gibi bir program kullanıyorsunuz diyelim. İşte bu analiz programları da çeşitli çerezler kullanıyor. Bunun dışında Facebook'ta Paylaş gibi sosyal medya butonları da çerezler kullanıyor. Demek istediğim, siz farkında olmasanız da sitenizdeki üçüncü taraf çerezler olabilir. Sitenizde hangi çerezlerin aktif olduğunu tarayıcınızın adres çubuğunda site adınızın yazdığı yerin sol tarafındaki kilit simgesini tıklayarak alt kısımda görebilirsiniz.

Sitenizde yer alan çerezler ve bunların kullanım amaçlarını site ziyaretçilerinize bildirmek ve onay almak zorundasınız. Sadece bununla da kalmayıp bu çerezleri nasıl kapatabileceklerini de belirtmelisiniz. Bu çerezlerin kullanılmasından elde edilen bilgilerin ne şekilde kaydedildiği, kullanıldığı, paylaşıldığı gibi konularda da bilgi vermeli onay almalı ve K.V.K.K. kapsamında diğer yükümlülüklerinizi çerezlerle ilgili olarak da yerine getirmelisiniz.

7. İade ve Değiştirme Prosedürü


Tüketicinin hem Mesafeli Sözleşmeleri Düzenleyen Yönetmelik hem de Cayma Hakkı kapsamındaki haklarını ihlal etmeden (bunlara aykırı maddeler koyamazsınız) iade ve değiştirmede uyulması gereken kuralları belirleyebilir ve bilgilendirebilirsiniz.
Örneğin
- İade adresinin neresi olduğunu bu sayfada belirtebilirsiniz.
- İade süresini belirtebilirsiniz.
- İadenin hangi kargo firmalarıyla yapılmasını tercih ettiğinizi ve varsa bunlara dair indirimli kargo anlaşma numaralarınızı paylaşabilirsiniz.
- İadelerin orijinal ambalajı ile yapılması gerektiğini, kargoya verilmeden önce ayrı bir kutuya konulması veya ayrı bir ambalaja sarılması gerektiğini belirtebilirsiniz.
- Ürünün orijinal ambalajı üzerine kargo etiketi, adres etiketi yapıştırılmaması ve yazı yazılmaması gerektiğini belirtebilirsiniz.
- Ürünlerin faturası ile birlikte iade edilmesi gerektiğini belirtebilirsiniz.

Sitenizde iade ve değiştirme prosedürünün olması sanal pos verecek olan banka ve diğer ödeme altyapısı sağlayıcı kuruşlar için aranan bir şarttır.

8. Visa ve Mastercard Logoları


Eğer kredi kartı ile satış yapacaksanız bu logoları da sitenizin alt kısmında kullanmalısınız.

9. SSL Sertifikası


Gerek form alanlarında gerekse sepet ve ödeme sayfalarında girilecek bilgilerin güvenli ve şifreli şekilde aktarımı için SSL sertifikası kullanmak zorunluluktur. Arama motorlarının sitenizi Güvenli Değil olarak nitelendirmesini istemezsiniz. Her ne kadar Güvenli Ödeme Sayfası şeklindeki bazı kredi kartı ödeme sayfalarında kredi kartı bilgilerinin girildiği sayfalar ödeme altyapısı sağlayıcı tarafından SSL sertifikalı olarak sağlansa da sitenin tamamında SSL sertifikası olması günümüzde bir E-ticaret sitesi açısından zorunluluktur.

10. ETBİS Kaydı ve Kare Kodu (QR Code)


Tüm e-ticaret faaliyeti gösteren sitelerin 30151 sayılı Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi Ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ gereği ETBİS sistemine kayıt zorunluluğu bulunuyor.

Bu Tebliğin amacı, elektronik ticaret bilgi sistemi üzerinden yapılması gereken kayıt ve bildirimlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Tebliğin 5'inci maddesine göre "Aşağıda belirtilen gerçek veya tüzel kişiler faaliyete başlamadan önce ETBİS’e kayıt olur" denmektedir. Buradan anlaşılacağı üzere E-ticaret faaliyetine başlamadan önce kayıt yapılmalıdır.

Kimler ETBİS sistemine kaydolmalıdır?

Yine 5'e 1 maddesine göre ETBİS sistemine kaydolması gerekenler:
a) Kendilerine ait elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılar.
b) Aracı hizmet sağlayıcılar.
c) Yurt içinde yerleşik olup yurt içinde elektronik ticaret faaliyetinde bulunmamakla birlikte yurt dışında yerleşik bir aracı hizmet sağlayıcı üzerinden sözleşme yapan veya sipariş alan hizmet sağlayıcılar.
Olarak belirlenmiştir. Online pazaryerlerinde satış yapan ve kendine ait bir e-ticaret sitesi olmayanların kaydolması gerekmemektedir.

ETBİS sistemine kayıt şekli, istenen bilgiler ve belgeler, bildirim yükümlülüğü, bildirim süresi, idari cezalar gibi konular için eticaret.gov.tr sitesini ziyaret ediniz.

ETBİS'e kaydolduktan sonra sitenize yerleştirmeniz için bir kare kod verilecektir. Bu kare kodu sitenizin footer kısmına yerleştireceksiniz. O kare kod tıklandığında veya okutulduğunda sizin sitenizi doğrulayan bir sayfa belirecektir.

Özellikle dolandırıcı siteler ile kayıt altındaki legal sitelerin birbirinden ayrılması için güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Düşünen ve uygulayanların aklına, emeğine sağlık.

11. KEP Adresi ve Elektronik İmza


KEP adresi yani PTT'den alacağınız "Kayıtlı Elektronik Posta" adresi olmadan ETBİS'e kaydolunamıyor. KEP sözleşmesini onaylayabilmeniz için de Elektronik İmza veya Mobil İmza sahibi olmanız gerekiyor. Bunlar da dolaylı zorunluluklar olarak karşımıza çıkıyor.

12. Bilgi Toplumu Hizmetleri Linki ve Sayfası


Bağımsız Denetime tabi olma şartlarını taşıyan işletmeler için kanuni bir zorunluluk olan MTHS Hizmeti (Merkezi Veritabanı Hizmet Sağlayıcısı), web sitesi ana sayfasına eklenen "Bilgi Toplumu Hizmetleri" adlı bağlantı ile sağlanır.

28663 sayılı Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1524 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca internet sitesi açılmasına ve bu sitenin belirli bir bölümünün şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülenmesine ve bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

Buna göre Bilgi Toplumu Hizmetleri sayfasında aşağıdakilerin bulunması gerekiyor:

Şirket Türü
Mersis Numarası
Ticaret Sicil Memurluğu
Ticaret Sicil Numarası
Ticaret Ünvanı
Adres
Taahhüt Edilen Sermaye miktarı
Ödenen Sermaye Miktarı
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Şirket Tescil Tarihi
Vergi Dairesi
Vergi Numarası
Sektör
İletişim Bilgileri
Yönetim Kurulu
Denetçi Bilgileri

Değerli arkadaşlar, güncellenen kanun ve yönetmeliklerle zaman içinde yukarıdakilere eklemeler olabilir. Bu yazıyı güncellemeye ve zaman içinde güncel tutmaya çalışacağım. Ancak siz bununla yetinmeyip kendi e-ticaret siteniz için bunları takip etmeye çalışın. Mecburen uzun olan bu yazıyı olabildiğince kısa tutmaya çalıştım. İlgili kanun ve yönetmeliklerin sayısını ve bazılarının linkini paylaştım. Her bir sözleşme için örnek vermeye kalksam gereksiz yere bu yazı çok uzayacak. Siz yukarıda belirttiğim sözleşme adlarını internette aratarak pek çok kurumsal sitede bunların örneklerini bulabilirsiniz. Kendi sitenize göre bunları özelleştirebilirsiniz. Verdiğim kanun ve yönetmelikleri de inceleyerek içerik ve şekil açısından eksiklik olmamasına dikkat etmenizi öneririm.

Keşke herkes bütün bunları konusunun uzmanı hukuk bürolarına yaptırabilecek maddi imkanlara sahip olsaydı ama maalesef çoğunlukla kendi söküğümüzü kendimiz dikmek zorunda kalıyoruz.

Sizlere yardımcı olabildimse ne mutlu bana.
Sevgi ve selamlarımla.

Konu resmi için Aymane Jdidi'ye Teşekkür ederim. Resim aymane jdidi tarafından Pixabay'a yüklendi

Bunları Okudunuz mu?
Girişimci Olmak Gemileri Yakmak

Girişimci Olmak Gemileri Yakmak

İş Dünyası   15.12.2019   3086

"Kendi işimi birkaç sene denerim, baktım olmuyor tekrar bir işe girer maaşıma bakarım" diye yola çıkanlar, benim önerim siz hiç böyle bir yola çıkmayın, boşu boşuna bir iki yıllık maaşınızdan da olmayın. Çünkü girişimcilikte, karşılaştığı her engelde moralini bozarak sonunda maaşlı bir işe girip güvenli limanlara sığınanlar değil, gemileri yakanlar başarılı oluyor. Kafanın bir köşesinde "ne olacak canım, olmazsa bırakırım ve bir işe girer çalışırım" fikrini can simidi gibi tutuyorsan o can simidine muhtaç olman yakındır.

Başıma Gelen İbretlik Bir Olay. Gerçekten Rızkı Veren Allah!

Başıma Gelen İbretlik Bir Olay. Gerçekten Rızkı Veren Allah!

Her Telden   06.02.2022   1222

Allah, ilmi isteyene, rızkı istediğine verirmiş. Ben bunu biraz ibretlik biraz da acı bir şekilde öğrendim. Sonra can-ı yürekten ve samimiyetle pişmanlık duydum. Yaşadıklarımdan sonra şimdi zenginliğiyle övünen ve bunun hikmetini kendinde görenleri gördükçe gülüp geçiyorum. Gerçek yaşamdan alınan bu minik hikayeyi okumak isterseniz buyrun gönül soframa.

Her çiçekten bal almak ÇiçekSepeti'nin işi olsun tabi de Spor Ayakkabı'dan niye bal almaya çalışırsın?

Her çiçekten bal almak ÇiçekSepeti'nin işi olsun tabi de Spor Ayakkabı'dan niye bal almaya çalışırsın?

E-ticaret   13.10.2019   3286

Çiçek Sepeti Türkiye'de çiçek gönderme denince akla gelen ilk site. O kadar sitenin yerle yeksan olduğu ülkemizde nadide başarılı projelerden biri. Ama biri veya birileri bu projeyi de başarısızlığa uğratmaya mı çalışıyor bilmiyorum. Ne güzel bir alan adı bulmuşsun, yıllarca sadece çiçek konusunda markanı konumlandırmışsın ve alıp yürümüşsün. Her çiçekten bal almak ÇiçekSepeti'nin işi olsun tabi de "Spor Ayakkabı"dan niye bal almaya çalışırsın. Ne mi diyorum? Çiçek sepetinin sadece çiçek değil her şeyi satmaya çalışmasını diyorum.

e-ticaret, elektronik ticaret, sözleşmeler, e ticaret sözleşmeleri, sözleşme örnekleri, mesafeli sözleşmeler, kişisel verilerin korunması kanunu, aydınlatma metni, gizlilik politikası, çerez politikası, veri politikası,

Yorumlarınız & Sohbet

Bu İçeriğe Henüz Yorum Eklenmemiş. İlk yorum yazan siz olun.

Yorum Yazabilirsiniz

Karakter  Kaldı

Yeniliklerden Haberdar Olabilirsiniz!

Gizlilik ve Çerezler
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Gizlilik ve Çerez politikalarımızı inceleyebilirsiniz.